Ewy Kopacz
Przewodniczącej Platformy Obywatelskiej

Jarosława Kaczyńskiego
Prezesa Prawa i Sprawiedliwości

Janusza Piechocińskiego
Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego

Zbigniewa Ziobry
Prezesa Solidarnej Polski

Jarosława Gowina
Prezesa Polski Razem

To ważne! Przeczytaj!

Odpowiedzmy sobie na trzy niezwykle ważne pytania:

Czy chcesz dopuścić, aby media jeszcze bardziej promowały zachowania homoseksualne, bojąc się oskarżeń o dyskryminację i odpowiedzialności finansowej? Czy chcesz dopuścić do sytuacji, w której każda Twoja opinia krytyczna na temat środowisk homoseksualnych może stać się podstawą oskarżenia Cię o dyskryminację? Czy chcesz dopuścić do sytuacji, w której Twoje dziecko będzie zmuszone do wzięcia udziału w zajęciach prowadzonych przez tzw. seksedukatorów promujących „różne wizje seksualności”, a jakikolwiek sprzeciw zostanie uznany za akt dyskryminacji, za który będzie można zostać ukaranym?

Takie zagrożenia niesie projekt o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1051), zgłoszonym przez polityków SLD i Twojego Ruchu.

Nie bądźmy obojętni, ta ustawa zagraża również Tobie i Twojej rodzinie!

Projekt nowelizacji realizuje postulaty wysuwane przez organizacje LGBT i może oznaczać istotne ograniczenia dla swobód obywatelskich. Nowelizacja wprowadza nowe przesłanki dyskryminacji („tożsamość płciowa”, „ekspresja płciowa”) zaś zastosowanie dotychczasowych znacznie się rozszerza poza stosunki z zakresu prawa pracy. Po nowelizacji zakaz dyskryminacji można będzie odnosić do treści publikowanych w środkach masowego przekazu.

To już nie żarty. SLD i Twój Ruch, pod przykrywką nowelizacji Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania, chcą wprowadzić w Polsce faktyczną homodyktaturę.

Projekt wprowadza zakaz dyskryminacji m.in. ze względu na tzw. „ekspresję płciową” i „tożsamość płciową”, co w praktyce będzie oznaczać, że publiczne epatowanie perwersyjnymi zachowaniami seksualnymi będzie szczególnie chronione przez prawo, a sprzeciw wobec tych zachowań będzie z kolei karany.

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny przekazało już do Sejmu blisko 140 000 petycji z protestem, jednak Sejm wydaje się lekceważyć nasz głos. Dlatego prosimy, abyś przyłączył się do akcji i wystąpił z apelem do szefów partii politycznych o odrzucenie tego szkodliwego projektu.

------------------------------------------------------------------------------------------

APEL DO PRZEWODNICZĄCYCH PARTII W POLSCE

Szanowni Państwo,

jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się do Państwa z apelem o odrzucenie w kolejnym czytaniu nowelizacji Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (druk sejmowy nr 1051). Ustawa ta zawiera skrajne rozwiązania, których wprowadzenie oznaczać będzie poważne ograniczenie wolności w Polsce oraz przywileje dla mniejszości seksualnych kosztem tradycyjnych rodzin.

W roku 2014 Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny złożyło do Marszałek
Sejmu 140 tysięcy podpisanych petycji sprzeciwiających się projektowi nowelizacji ustawy antydyskryminacyjnej. Przyczyniły się one do wyrażenia skali społecznego sprzeciwu wobec proponowanych zapisów. Jestem zaniepokojony ponowną próbą wprowadzenia nowelizacji, skutkującej ograniczeniami wolności słowa, wolności gospodarczej oraz wolności sumienia, a także wolności do wychowywania przyszłych pokoleń zgodnie z gwarancjami zawartymi w Konstytucji RP.

Za Państwa pośrednictwem zwracam się do parlamentarzystów zasiadających w sejmowych ławach z wyboru obywateli RP o odrzucenie tego dramatycznie złego, niszczącego społeczeństwo polskie projektu ustawy.

Zbieranie podpisów zostało zakończone
Zobacz inne nasze działania na www.czir.org

Politka prywatności